Εγγραφή

 

Η εγγραφή σας στα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπέρτασης είναι δωρεάν. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν Διαδικτυακά με μοναδικό κωδικό παρακολούθησης που θα σταλεί σε κάθε εγγεγραμμένο.

Θα χορηγηθούν 4,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ανά σεμινάριο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 5 από τα 6 Σεμινάρια. Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου σεμιναρίου του κύκλου, θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης, για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά.

Για την εγγραφή σας στα σεμινάρια, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα: